Oczyszczalnia ścieków Czarna Białostocka

Wykonanie montażu wyposażenia technologicznego w oczyszczalni ścieków w miejscowości Czarna Białostocka.

czas realizacji: luty – marzec 2018