Oczyszczalnia ścieków Drawsko Pomorskie

Wykonanie montażu wyposażenia technologicznego w oczyszczalni ścieków w miejscowości Drawsko Pomorskie.

czas realizacji: kwiecień – maj 2018