Oczyszczalnia ścieków Opatówek

Wykonanie montażu wyposażenia technologicznego w oczyszczalni ścieków w miejscowości Opatówek.

czas realizacji: kwiecień 2018