Nagrody

W maju 2014 roku w Warszawie otrzymaliśmy statuetkę ZŁOTEGO INSTALATORA za wzorcowe wykonawstwo sieci i instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, stacji redukcyjno-pomiarowych gazu, instalacji centralnego ogrzewania, sieci ciepłowniczych i chłodniczych, instalacji klimatyzacyjnych oraz kotłowni i wymiennikowni ciepła.

Jest to nagroda przyznawana przez Polską Korporację Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji oraz redakcję Polskiego Instalatora.

26 września 2012 w Krakowie zostaliśmy wyróżnieni nagrodą „Złoty Laur Małopolski” przyznawaną przez Małopolskie Biuro Promocji działające przy Wojewódzkim Klubie Techniki i Rozwoju w Krakowie. 1,5 roku wcześniej w grudniu 2010 r otrzymaliśmy „Srebrny Laur Małopolski”.

Laureatami konkursu zostają firmy stawiające na rozwój i nowoczesne rozwiązania, charakteryzujące się najwyższą jakością produkowanych wyrobów lub świadczonych usług oraz posiadające jasne perspektywy rozwoju firmy.

Konkurs na złoty oraz srebrny laur Małopolski organizowany jest przez Małopolskie Biuro Promocji przy Wojewódzkim Klubie Techniki i Rozwoju w Krakowie od 2001 roku pod honorowym patronatem wojewody małopolskiego oraz prezesa WKTiR.

Statuetki przyznawane są każdego roku, a imprezy podczas których następuje ich wręczenie, w środowisku biznesowym zasłużyły już sobie na miano prestiżowych. Ta akcja, promująca najlepsze zakłady Małopolski, stanowi wartościowe wyróżnienie i najlepszy dowód potwierdzający rozwój nagrodzonych firm. Jest to również sposób na docenienie właścicieli firm i ich pracowników oraz znaczenia firm, obecnych na małopolskim rynku.