ZISiBO – Zakład Instalacji Sanitarnych i Budownictwa Ogólnego sp. z o.o.

Przebudowa dawnego Instytutu Fizyki UJ, ul. Reymonta 4 w Krakowie.
Instalacja Wody Lodowej do klimakonwektorów. Maszynownia Wody Lodowej. Inwestycja w trakcie realizacji.