ZISiBO – Zakład Instalacji Sanitarnych i Budownictwa Ogólnego sp. z o.o.

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Zakład Instalacji Sanitarnych i Budownictwa Ogólnego sp. z o.o. z siedzibą w Myślenicach, ul. Słowackiego 81,32 – 400 Myślenice wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000349362, NIP: 6812020421.

Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych, w tym cel przetwarzania, podstawa prawna, Pani/Pana prawa związane z dostępem do przekazanych danych osobowych zostały określone w załączniku – „ZISIBO_ informacje o administratorze” oraz „ZISIBO_ prawa osób których dane dotyczą”.

W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt na adres e – mail: biuro@zisibo.pl

ZISIBO__Informacja o administratorze

ZISIBO__prawa osób których dane dotyczą