ZISiBO – Zakład Instalacji Sanitarnych i Budownictwa Ogólnego sp. z o.o.

Spółka ZISiBO - Struktura organizacji firmy

Więcej o naszej działalności

pipe

Wydział firmy nr. 1

Główny trzon firmy zajmuje się realizacją dużych inwestycji.

Dla poniższych realizacji wykonujemy: wewnętrzne instalacje wod-kan, grzewcze, chłodnicze, maszynownie wody lodowej, wymiennikownie, kotłownie, instalacje gazu, instalacje gazów technicznych np. sprężonego powietrza, przyłącza i sieci wod-kan, gazu i ciepłownicze.

Przykładowe realizacje

pipe

Wydział firmy nr. 2

Druga, bardzo duża część firmy zajmuje się realizacją przyłączy gazowych, rozbudów sieci gazowych na rzecz PSG sp. z o.o. na terenie Gazowni w Dobczycach i w Wadowicach.

Na potrzeby tych realizacji utworzyliśmy niedawno oddział terenowy firmy w Wadowicach.
pipe

Wydział firmy nr. 3

Najmniejsza część firmy zajmuje się modernizacją kotłowni.

Przykładowe realizacje

Ten wydział dodatkowo modernizuje kotłownie w domach jednorodzinnych.
Dział ten w przypadku korzystania klienta z dotacji np. program RPO lub "Czyste Powietrze" pomaga w zgromadzeniu dokumentów potrzebnych do rozliczenia dotacji.